ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 20 คน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยในการนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการประกอบหุ่นยนต์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมผลิต ดำเนินการอบรมโดย ดร. วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมผลิต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษาชาวเกาหลีใต้

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj