โครงการนักศึกษาฝีกงานจากKyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 นักศึกษาชาวญี่ปุ่นระดับปริญญาโทจาก Kyoto Institute of Technology จำนวน 1 คน คือ Mr. Tomoyuki Sato ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ซึ่ง Mr. Tomoyuki Sato ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 มกราคม 2560 โดยมี ดร.อทิตยา โต๊ะสัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj