งานสัมมนาบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยเชิญนักศึกษารุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมาบรรยายประสบการณ์ให้รุ่นน้องที่สนใจ ซึ่งมี ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกร โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj