โครงการนักศึกษาฝีกงานจากKyushuInstitute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก KyushuInstitute of Technology จำนวน 2 คน คือ Mr. Keita Saji และ Mr. Sho Yamana ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดย Mr. Keita Saji และ Mr. Sho Yamana ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 โดยมี ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และก่อนเดินทางกลับ Mr. Keita Saji และ Mr. Sho Yamana ได้นำเสนอผลงานทางด้านหุ่นยนต์ที่ได้ศึกษาระหว่างการฝึกงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากอาจารย์และนักศึกษา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj