ต้อนรับผู้แทนทางสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์จาก University of Southern Denmark ประเทศเดนมาร์ก

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 Assoc. Prof. Dr. Poramate Manoonpong, lecturer at Center for BioRobotics (CBR) ผู้แทนจาก University of Southern Denmark ประเทศเดนมาร์ก ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษ (สองภาษาและภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี อีกทั้ง Assoc. Prof. Dr. Poramate Manoonpong ยังให้เกียรติบรรยายถึงหลักสูตรการเรียนการสอน และผลงานวิจัยในหัวข้อ “Research Activities at the Embodied AI & Neurorobotics Lab” แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต : กิจกรรมและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj