ต้อนรับผู้แทนจาก Chalmers University of Technology ราชอาณาจักรสวีเดน

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559Mr. Abhilash Ram, International Communications and Student Recruitmentผู้แทนจาก Chalmers University of Technology ราชอาณาจักรสวีเดน ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อบรรยายถึงหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้ชีวิต ณ Chalmers University of Technology พร้อมด้วยข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลต่างๆแก่นักศึกษาเช่นกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยในการนี้ รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมให้การต้อนรับ และเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj