โครงการนักศึกษาฝีกงานจาก IAESTE Thailand เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาชาวเซอร์เบีย ในโครงการ IAESTE Thailand จำนวน 1 คน คือ Mr. Vukasin Urgrinovic จาก University of Belgrade ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค โดย Mr. Vukasin Urgrinovic จะเข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร. ปิโยรส พรหมดิเรก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj