ต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกจากองค์กร IAESTE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะผู้แทนสมาชิกองค์กร IAESTE จาก 88 ประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม 6th Asian IAESTE Forum ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. คณะผู้แทนบางส่วนจึงถือโอกาสอันดีในครั้งนี้เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ พาเดินชมสถานที่ต่างๆในคณะฯ อีกทั้งได้พบ Mr. Abid Alrahman Abbas นักศึกษาฝึกงานในโครงการ IAESTEThailand ซึ่งฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj