ต้อนรับผู้แทนจาก University of Siegen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559Prof. Dr.-Ing. Hubert Roth, lecturer from Institute of Automatic Control Engineering ผู้แทนจาก University of Siegen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ ในการนี้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์  ผศ.ดร.สุพัฒน์ เอี่ยมสุภาพงษ์ และ ดร.คมกมล จองบุญวัฒนา ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี อีกทั้ง Prof. Dr.-Ing. Hubert Roth ยังให้เกียรติบรรยายถึงหลักสูตรการเรียนการสอน และผลงานวิจัย ณ University of Siegen แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และยังถือโอกาสในครั้งนี้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (สองภาษา) ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต : กิจกรรมและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj