โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก KOSEN, National Institute of Technology

               เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 นักศึกษาชาวญี่ปุ่น จำนวน 12 คน จากวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology พร้อมด้วย Assoc. Prof. Dr. Suriyon Tansuriyavong ผู้แทนจากสถาบันดังกล่าวได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว รวมถึงพานักศึกษาชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

               ซึ่งนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการเข้าร่วม workshop ในห้องปฏิบัติการกับนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต อีกทั้งได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/พิธีการ/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj