โครงการนักศึกษาฝีกงานจาก IAESTE Thailand เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นักศึกษาชาวจอร์แดน ในโครงการ IAESTE Thailand จำนวน 1 คน คือ Mr. Abid Alrahman Abbas จาก Jordan University of Science and Technology ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค โดย Mr. Abid Alrahman Abbas จะเข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559 ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj