โครงการความร่วมมือทางวิชาการการสร้างดาวเทียมกับ Kyushu Institute of Technology

เมื่อวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2559 ดร.พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ได้เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมการประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม BIRDS:Critical Design Review (CDR) Workshop ซึ่งจัดโดย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างดาวเทียม อีกทั้งยังถือโอกาสนี้เผยแพร่โครงการ KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางการศึกษาวิจัยและสร้างดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ผู้ร่วมงานจากนานาประเทศได้รับทราบข้อมูลต่อไป (สามารถอ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ BIRDS Newsletter Issue No.6)

 

Kyushu Institute of Technology: ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj