ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 Prof. Eiki Yamaguchi, Vice President for International Affairs พร้อมด้วย Ms. Takako Nishino และ Mr. Daiki Kobayashi ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันกันเป็นอย่างดี อีกทั้งยังถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานวิจัย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj