โครงการนักศึกษาฝีกงานจาก Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 นักศึกษาชาวเยอรมันจาก Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 4 คน คือ Mr. Jonathan Ziegler, Mr. Patrik Stenzel, Mr. Jonus Pestku และ Mr. Christian Reschlee ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ซึ่งนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj