ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 Prof. Eiki Yamaguchi, Vice President for International Affairs ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และถือโอกาสอันดีเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ร่วมเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj