โครงการนักศึกษาฝีกงานจากKyushuInstitute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก KyushuInstitute of Technology จำนวน 1 คน คือ Mr. Akito Morisaki ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดย Mr. Akito Morisaki ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 โดยมี ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และก่อนเดินทางกลับ Mr. Akito Morisaki ได้นำเสนอผลงานทางด้านหุ่นยนต์ที่ได้ศึกษาระหว่างการฝึกงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากอาจารย์และนักศึกษา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj