ต้อนรับผู้แทนจาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 Prof. James H. Garrett, Jr., Dean of the College of Engineering พร้อมด้วย Ms. Romayne Botti, Associate Dean of the College of Engineering ผู้แทนจาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วย รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล และ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน ศิษย์เก่าจากสถาบันดังกล่าว ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj