ต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Denmark ประเทศเดนมาร์ก

          เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 Assoc. Prof. Henrik Johnsen Vindt, Assistant Director of International Affairs ผู้แทนจาก University of Southern Denmark ประเทศเดนมาร์ก ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj