วิศวฯ จัดเสวนาวิชาการ และปาฐกถาพิเศษ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิศวกรให้ตอบรับกับภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน และคุณสราวุฒิ จันทรนิภา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ และ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น ศิษย์เก่าฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และภาควิชาวิศวกรรมโยธา

          และในเวลา 17.00-19.30 น. คณะฯ ได้จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Technopreneur โดย รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช อดีตอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ บริเวณสวนคณะวิศวกรรมศาสตร์  นอกจากนั้น คุณสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้กล่าวเจตนารมณ์ต่อการรวมใจพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย กรรมการสมาคมฯ และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ : ข่าว

อภิวัฒน์ มณีงาม : ภาพ

  ชมภาพประกอบข่าว : https://drive.google.com/folderview?id=0B-fkEMfwpIXzTDdiaTNVeTU4bmc&usp=sharing

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj