พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Applied Sciences Upper Austria

          เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Applied Sciences Upper Austria ประเทศออสเตรีย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย Dr. Gerald Reisinger, President of University of Applied Sciences Upper Austria และ Prof. Mag. Andreas Zehetner, Vice President International Affairs เป็นประธานในการลงนาม โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ จากสำนักงานอธิการบดีและคณวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : พิธีกร/พิธีการ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj