ต้อนรับผู้แทนจาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 Ms. Fran Halliwell, Senior International Officer ผู้แทนจาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือถึงโครงการ 2+2 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา และ ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมให้การต้อนรับและเจรจาถึงรายละเอียดต่างๆ ของความเป็นไปได้ในโครงการ 2+2 อีกทั้ง Ms. Fran Halliwell ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนะแนวเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของ The University of Manchester พร้อมตอบข้อซักถามจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj