ต้อนรับผู้แทนจาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559Professor Chin-Hsiang Cheng, Assistant Professor Wei-Cheng Wang และ Assistant Professor Yueh-Heng Li ผู้แทนจาก Department of Aeronautics and Astronautics, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา, ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล และ ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังถือโอกาสเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj