ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yishun Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yishun Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดูแลนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จำนวน 9 คน มาศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย รวมถึงนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจแก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานทางด้านอวกาศ โดยนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ พร้อมด้วยการนำเสนอหุ่นยนต์กู้ภัยจากนักศึกษาทีม Invigorating Robot Activity Project (IRAP) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน และคณาจารย์ทุกท่าน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj