ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Applied Sciences Upper Austria

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  Prof. Dr. Peter Zeller, Head of Studies Electrical Engineering and Sustainable Energy Systems ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก University of Applied Sciences Upper Austria ประเทศออสเตรีย ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเจรจา และแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการ ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อมรพันธุ์  พันธุ์โอภาส ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านนวัตกรรมและหุ่นยนต์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน อาจารย์สายันต์พรายมี  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.แคทรียา สุวรรณศรี ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงเจรจาข้อมูลในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งร่วมนำเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ University of Applied Sciences Upper Austria ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj