โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D Admission Fair

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ทางคณะวิศกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร Dek-D Admission Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค  เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการแนะแนวทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรายละเอียดของสาขาวิชาต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตรให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในคณะ และสาขาที่ต้องการเรียนในอนาคตได้อย่างไม่ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ และอาจารย์แคทรียา ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนมากและได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม

นักศึกษา/อาจารย์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj