ต้อนรับนักศึกษาฝีกงานจากโครงการ IAESTE Thailand

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 นักศึกษาชาวเยอรมัน จากโครงการ IAESTE Thailand จำนวน 2 คน คือ Mr. Timo Tobias Kirste จาก Karlsruhe Institute of Technology และ Ms. Sophie Weiland จาก University of Augsburg ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดย Mr. Timo Tobias Kirste จะเข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ซึ่งได้รับการดูแลโดย ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา สำหรับ Ms. Sophie Weiland จะเข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการดูแลโดย ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj