โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 นักศึกษาชาวญี่ปุ่น จำนวน 8 คน และนักศึกษาไทยระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน จาก KyushuInstitute of Technology พร้อมด้วย Prof. Dr. Eiji Hayashi และ Assoc. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang ผู้แทนจากสถาบันดังกล่าว ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว รวมถึงพานักศึกษาชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดช่วงของโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงได้ร่วมทำ workshop ทางด้านหุ่นยนต์กับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และนักศึกษาจากทีมหุ่นยนต์กู้ภัย Invigorating Robot Activity Project (IRAP) และยังถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อีกทั้งในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 Assoc. Prof. Dr. Masaki Fuchiwaki ผู้แทนจาก KyushuInstitute of Technology ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของกลุ่มนักศึกษาญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในการนี้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านนวัตกรรมและหุ่นยนต์, ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ผศ.ดร.อภัยวงค์ จันทร์ช่างพูด อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

กอปรกับวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 นักศึกษาชาวญี่ปุ่น ได้นำเสนอผลงานจากการทำกิจกรรม workshop ทางด้านหุ่นยนต์ รวมถึงเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับประกาศณียบัตรจาก ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านนวัตกรรมและหุ่นยนต์ ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

 

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/พิธีกร/พิธีการ/ประสานงานและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj