ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology บรรยายพิเศษ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2558Assoc. Prof. Masaki Fuchiwaki ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Kyushu Institute of Technology, Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านนวัตกรรมและหุ่นยนต์ ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ดร.อภัยวงศ์ จันทร์ช่างพูด อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมให้การต้อนรับ อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีเข้าพบ อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และ Assoc. Prof. Masaki Fuchiwaki ยังให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนะแนวโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมฟังกันเป็นจำนวนมาก

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

 

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj