ขอเชิญอบรมหลักสูตรระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมด้วยระบบกล้องวิชชั่นฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักสูตร ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมด้วยระบบกล้องวิชชั่น เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปฟรี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 5 วัน

ลงทะเบียนฟรีได้ที่  https://goo.gl/jXQNJC

 

ติดต่อสำนักคณบดี

 

ที่อยู่: 1518 Pracharaj1 Rd. Bangsue District, Wong Sawang Area, Bangkok 10800

โทร : 02-555-2000 # 8126

แฟกซ์ : 02-587-4844

อีเมล์ : -

 

ติดต่อภาควิชา

 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                    โทร: 02-555-2000 ต่อ 8518 - 20, fax : 02-585-7350

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ         โทร: 02-555-2000  ต่อ 8304, 8308, 8315

วิศวกรรมการผลิต                                          โทร: 02-555-2000 ต่อ 8222, 8209

วิศวกรรมเคมี                                                 โทร: 02-555-2000 ต่อ 8230

วิศวกรรมโยธา                                               โทร: 02-555-2000 ต่อ 8620 - 26

วิศวกรรมอุตสาหการ                                      โทร: 02-555-2000  ต่อ 8134- 35

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต           โทร: 02-555-2000 ต่อ 8612

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์       โทร: 02-555-2000 ต่อ 8641

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์              โทร: 02-555-2000 ต่อ 8630 - 31

 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บหลัก

 

โทร : 02-555-2000 # 8151

E-mail : -

 

การส่งข้อความไปยังท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง(ชื่อ-สกุล, E-mail, รายละเอียด)เพื่อสะดวกต่อการตอบคำถามต่างๆ

ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะทำการถูกเก็บเป็นความลับ

จัดทำโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

       Name :

     * Email :*(Your Email Address)

                     

                   *

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร.02-9132500-24 ต่อ 8126

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj