×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2559/2559-04-30-28
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2559/2559-04-20
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2559/2559-04-30-28
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2559/2559-04-20

              บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมฝึกซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 กันอย่างเป็นระเบียบและอบอุ่น ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการฝึกซ้อมการจับและการถือใบปริญญาบัตรที่ถูกต้อง โดยบัณฑิตทุกท่าน จะได้รับบัตรประจำตัวบัณฑิตและเข้าที่นั่งตามหมายเลขบัตรประจำตัวที่กำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงก่อนการฝึกซ้อมจริง ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการรับฟังคำชี้แจง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆสำหรับบัณฑิต รวมถึงฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมในวันนี้ กรรมการผู้ดูแลการฝึกซ้อม จะรับรองรายชื่อในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกเข็มวิทยฐานะให้ โดยงานจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.-15.00 น. ที่ผ่านมา

 

IMG 6593  IMG 6650  IMG 6588  IMG 6727

รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากิจการส่วนงาน เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมี รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี หลังจากสิ้นสุดการบรรยายเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ แสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมกันเป็นจำนวนมาก การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 (วิจิตรวาที) ชั้น 3 อาคาร 81 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ที่ผ่านมา

IMG 4812 IMG 4819 IMG 4880 IMG 4958

         มจพ.ร่วมรัฐ จัดแถลงก้าวหน้า พาเกษตรสู่ START UP รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนิงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ภ าคเกษตรกรรม เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานขอ งภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรรมไทย โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรดั้งเดิมไปสู่สินค้าเกษตรสมั ยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อเตรียมพร้อมการก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตรอย่างมืออาชีพ โดยภายในงาน มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมนำผลิตภัณฑ์ภาคเกษ ตรมาจัดแสดงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ START UP ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้สนับส นุน โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซนทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.-16.00น. ที่ผ่าน

IMG 3482     IMG 3530    IMG 3403

วันนี้ เวลา 08.00 น. ถึง 09.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรมและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยภายในงาน มีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก งานจัดขึ้น ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IMG 5112  IMG 5132 IMG 5141 IMG 5156 IMG 5239 IMG 5325

ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาสผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหุ่นยนต์และนวัตกรรมพร้อมคณะนักศึกษาชมรม iRAP ROBOTจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห นือ ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและรับโล่เกียรติคุ ณการแสดงขีดความสามารถหุ่นยนต์กู้ภัยทางทห าร ในงานนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 4 สถาบัน ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนวัตกรรมหุ่นยนต์ประเภทสำรวจตรวจจับวัต ถุระเบิดฝังใต้ดิน 2.มหาวิทยาลัยมหิดล จากนวัตกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยเพื่อการเก็บวัตถุระเบิด 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จากนวัตกรรมหุ่นยนต์ประเภทสำรวจพื้นราบเน้น การใช้งานจริง 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ หนือ จากนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับโลก 7 สมัย เข้ารับโล่เกียรติคุณจากพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธี ซึ่งงานจัดขึ้น ณ สโมสรทหารทหารบก ถนนวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.- 14.00น. ที่ผ่านมา ซาบซึ้ง!! ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรในคณะ จำนวน 7 ท่าน ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน โดยมีลายชื่อ ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1.รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก 2.รศ.ศราวุฒิ คลี่สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ผศ.ดร.วิรัตน์ จอมขวา ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ สำนักงานคณบดี 1.คุณกรรณิกา ทันตศุภารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าหน่วยงานคลังและพัสดุ 2.คุณสมลักษณ์ จิวัธยากูล นักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานบริการวิชาการ 3.คุณกุลณิฐฐา ยอดสิงห์ธนกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.- 18.30 น. ณ ลานหน้าห้องสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สกู๊ปพิเศษ ภูมิใจ ไทยทำ ภูมิใจ วิศวกรรม มจพ.ผลิต !!! แม้งานนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร จะเสร็จสิ้นลงไปแล้ว แต่ภารกิจของคณะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรง คุณค่าแก่ประเทศชาติ ยังคงมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง อาจารย์กิตติศักดิ์ แพรบัว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห นือ หนึ่งในผู้ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการและผู้นำเสนอผลง าน “โครงการระบบชาร์ตแบ็ตเตอรี่ไร้สายสำหรับอุปก รณ์พกพาขนาดเล็กทางด้านการทหาร” ได้ให้สัมภาษณ์ ขณะที่กำลังจัดบู๊ทแสดงผลงานในช่วงสายของวั นพุธที่ผ่านมา โดยให้สัมภาณ์ว่า “โครงการนี้มีหัวหน้าโครงการคือ ท่าน รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เลิศวิริยะประภา ซึ่งระบบชาร์ตแบ็ตเตอรี่แบบไร้สายเป็นโครงการ ที่โชว์ศักยภาพการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในกอ งทัพ โดยจัดทำต่อเนื่องจากปีที่แล้ว อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับงานวิทยุสื่อสารทหาร ซึ่งขณะนี้ยังเป็นช่วงการทดสอบอยู่ จะใช้เวลาในการผลิตจริงประมาณ 18 เดือน” อาจารย์กิตติศักดิ์ ได้กล่าวอีกว่า “การทำงานของอุปกรณ์จะใช้วิธีการส่งสนามแม่เ หล็กไปยังตัวอุปกรณ์ตั้งรับ ซึ่งเป็นการส่งพลังงานแบบไร้สาย โดยอุปกรณ์ตั้งรับจะมีหน้าที่รับพลังงานอย่างดี จุดประสงค์หลักที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อประยุ กต์ระบบไวเรสชาร์ตให้เข้ากับแบ็ตเตอรี่ของวิทยุ สื่อสารทหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องต่อสายไฟให้ลำบาก ในอนาคตอาจมีการดีไซน์รูปแบบให้ทันสมัย เช่น สามารถกันน้ำได้และกันฝุ่นได้” ผศ.ดร.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้ให้สัมภาษณ์ต่อจากอาจารย์กิตติศักดิ์ ถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้และกล่าวถึ งผลงานที่นำมาเสนอว่า “งานนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานการอุ ดมศึกษา(สกอ.) และสำนักวิจัยและพัฒนาทหารบก” ซึ่งผลงานนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2559 คือ การผลิตปืนซุ่มยิง.338 ราปัวแม็กนั่ม มีรัศมีทำการประมาณ 1.50 กิโลเมตร โดยทุกชิ้นส่วนผลิตและออกแบบด้วยคนไทย ซึ่งในอนาคตจะนำต้นแบบดีไซน์ที่เขียนไว้ มอบให้กับกองทัพบก ลองนำไปผลิตด้วยเครื่องมือทีดีพริ้นติ้ง ปัจจุบันเครื่องจักรกลที่มีอยู่ในคณะวิศวกรรมศาส ตร์ เป็นตัวผลิตผลงานทุกๆชิ้นส่วน เมื่อได้ผลงานตามที่ต้องการ ก็จะนำไปเสนอและขอคำแนะนำจากหน่วยผู้ใช้จ ริง หลังจากได้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่นอยากให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย น้ำหนักเบา ทางผู้ผลิตคือ มจพ.ก็จะนำคำแนะนำมาปรับปรุง ผศ.ดร.ณรงค์เดช ได้กล่าวอีกว่า “ลักษณะปืนที่ผลิตมีความคล้ายคลึงกับปืนคัสตอม ที่ใช้แข่งขันในสนามกีฬา ต้องมีการวัดความสูงและน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน เพื่อนำกลับมาดีไซน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนเบื้องต้น จะต้องทำตัวโมเดลต้นแบบที่มีการออกแบบให้เห มาะสมกับผู้ใช้งานจริง จากนั้นจึงนำไปผลิต และนำเสนอแก่กองทัพ ผศ.ดร.ณรงค์เดช ได้กล่าวในตอนท้ายว่า “โครงการการผลิตปืนซุ่มยิง.338 ด้วยฝีมือคนไทยทั้งหมดนี้ ได้แนวคิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่อยากเห็นคนไทยพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง ทางการทหารโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติให้มาก ซึ่งนี้เองจึงเป็นที่มาของการทำโครงการการผลิต ปืนที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยทุกชิ้นส่วน 100 เปอร์เซ็นต์” นี่แหละ ที่เขาพูดกันว่า คนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ

 

           

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj