สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE)

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิชาวิศกรรมควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) แขนงวิชาวิศกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE)

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE)

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) (โครงการสบทบพิเศษ)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (MATE) (หลักสูตรพิเศษนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE)

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) (มจพ.ปราจีนบุรี)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E)

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE-R)

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (โครงการสมทบพิเศษ) (InSE-R)

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj